Att det blir problem när man parar ihop lutheranska länder med latinska det vet vi sedan tidigare. I de baltiska...