I min kritik av Lars EO Svensson och dennes sätt att argumentera så har jag av allt att döma inte...