Citat

I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling – George Orwell

Under tolv år var detta land plågat av hör-ingenting, se-ingenting, gör-ingenting regeringen. Nationen såg till regeringen men regeringen tittade bort. Nio år vid den gyllene kalven och tre långa år av plåga! En nio år lång hägring och nu tre långa år av bröd-köer! Kraftfulla intressen strävar idag efter att återställa den typen av regering med en doktrin om att den bästa regeringen är den som gör minst. – FDR 1936

De saker som kommer att förstöra Amerika är välstånd till vilket pris som helst – fred till vilket pris som helst – säkerhet först istället för plikten mot ditt land först. Samt kärleken till ett bekvämt liv, och bli rik snabbt filosofin. – Theodore Roosevelt

Det finns inget sätt att undvika den slutliga kollapsen av en högkonjunktur till följd av en kreditexpansion. Alternativet är endast om krisen kommer tidigare som följd av att man frivilligt slutat trycka ytterligare pengar, eller senare med en total katastrof för den berörda valutan. – Ludwig von Mises

De finns två fiender till folket – de kriminella samt regeringen. Så låt oss göra fast den andra med kedjor av en konstitution så att andra inte blir en legaliserad form av den första. – Thomas Jefferson

När egenintresset överskrider vissa gränser, hotar det marknadsekonomin. Ett fungerande samhälle vilar på tre pelare:.. Moral och anständighet, konkurrens och reglering samt vissa statliga förhållanden (regleringar). Desto lägre den allmänna moralen är, desto starkare måste staten ingripa. Östeuropeiska länder, som förlitade sig helt på avregleringar för att skapa marknader efter kommunismens fall har lärt denna läxa efter smärtsamma erfarenheter. Ett samhälle som fokuserar på egoism utan moral faller lätt ned i anarki. – Tomáš Sedlácek

Studiet av pengar, framför alla andra områden inom nationalekonomin, är en komplexitet som används för att dölja eller kringgå sanningen, inte att avslöja den. – Kenneth Galbraith

Tron på marknaden och den osynliga handen som ska ställa allting till rätta är som en sekulär religion, empiriskt felaktig. Finanskrisen i USA var vad Berlinmurens fall var för kommunismen: Marknadsfundamentalismen är död. – Joseph Stiglitz

Ett första universalmedel för ett misskött land är inflation av valutan, den andra är krig. Båda ger tillfälligt välstånd – båda leder till permanent ruin. Båda är en tillflykt för politiska och ekonomiska opportunister. – Earnest Hemingway

[Den] stora uppgången på marknaden, [1901] byggde på spekulation och antagandet att vi levde i en ny era. Att de gamla reglerna och principerna för finans var föråldrade, att saker kunde göras på ett sätt som hade varit farligt eller omöjligt i det förflutna. Illusionen grep den allmänna opinionen 1901 lika så mycket som den gjorde 1929. Skillnaden var bara det faktum att det inte fanns några universitetsprofessorer 1901 som predikade illusionen om den nya ekonomin. – Alexander Dana Noyes (1930)

Det finns inget mer subtilt sätt, inget säkrare sätt att förstöra samhället i dess grundvalar än att förstöra valutan. Alla dolda ekonomiska fundamenta verkar för förstörelse och gör det på ett sätt som inte en människa på miljonen kan förstå. – John Maynard Keynes, Consequences 1919

När plundring blir en livsstil för en grupp män i ett samhälle, skapar de över tiden för sig själva ett rättssystem som tillåter det och en moralisk kod som glorifierar det. – Frédéric Bastiat

Ju längre ett samhälle kommer från sanningen, desto mer kommer det att hata de som säger sanningen. – George Orwell

På ett ställe där alla tänker likadant, tänks det inte särskilt mycket. – Voltaire

Plötsligt har världen fått ett instrument som gör att politiker inte kan ljuga lika mycket som tidigare. Ljuger man så granskar någon det och informerar om det på…Internet.  – P-O L

Majoriteten formas av det rådande. Verkligheten är dynamisk och föränderlig i ett skeende som är svårt att uppfatta för gemene man. Dessutom polariseras problemföreställningarna av det politiska spelets inbyggda ställningskrig mellan för och emot, dvs den ideologiska tvångströjan som de flesta bär på pga sociala bindningar, det sociala arvet etc. – C Kamb

Glad Sommar!

Comments are closed.