Ebberöds bank

Det är fortfarande mycket som är oklart när det gäller Spanien. EU: s mål om ett underskott i budgeten på 6,3 % i år och 4,5 % nästa år verkar mycket svårt om inte omöjligt att uppnå. Madrid jagar sin svans i en nedåtgående spiral.

Konstant stigande kostnader för att refinansiera sig och amorteringar äter upp nästan hälften av de extra besparingar man gjort och beräknas öka med € 9 mdr till € 36 mdr nästa år. Den ekonomiska nedgången eroderar samtidigt skattebasen i en allt mer alarmerande takt. Intäkterna hittills i år har minskat med 4,8 % trots en ökning av skattesatserna.

Till detta skall läggas den Katalanska krisen. Frågan är om ens Madrid kan stoppa en folkomröstning om utträde ur den spanska unionen om det blir aktuellt. Det är oklart hur en sådan politik kan att sluta med tanke på den separatistiska glöd som finns i Barcelona.

Den spanska regeringen har baserat sin budget på en nedgång i ekonomin nästa år på 0,5 % av BNP, vilket nog får ses som ett rent önsketänkande då den spanska bostadssektorn inte på långa vägar när kan anses ha bottnat ur om man jämför med den nedgång man sett på den amerikanska bostadsmarknaden från toppen i början av 2007 och det fall som därefter tog vid.

Spaniens BNP kanske inte faller från en klippa men man är definitivt fångade i skuld-deflation spiralens helvete där skuldkvoten inte minskar pga fallande BNP. Under sådana omständigheter brukar IMF alltid rekommendera en devalvering vilket nu inte är möjligt för Spanjorerna. Frågan är därför hur länge Spanien och de andra länderna i periferin orkar.

Dessa länder har ännu inte fått någon monetär belöning för sina åtstramningar. Upplåningskostnaderna är fortfarande höga och folket åläggs hela tiden nya åtstramningar. Någon gång måste man inse det omöjliga.

Akut skulle Spanien behöva ca € 60 mdr för att fylla hålet i sitt banksystem men det talas om uppemot 100 mdr som en mer realistisk siffra. Vidare behöver de autonoma regionerna ca € 17 mdr akut. Allt som allt talas det om ca € 300 mdr för att lösa den spanska krisen. Men fortsätter fastighetspriserna att falla är det tveksamt om det räcker.

Det har på senare tid talats om en ESM bail-out fond som skulle ta över bördan genom att rekapitalisera Spaniens banker direkt?

Vad som kommer att hända om AAA trion (Finland, Tyskland samt Holland) kommer att tillåta direkt rekapitalisering eller inte av Spaniens banker direkt från ESM får vi nog snart reda på. Men det börjar bli mer och mer tydligt, några tekniska lösningar med hävstång ställer sig nog varken Tyskland eller Finland bakom.

Bördan faller till stor del på Spanien. Spanien kan inte fylla hållen i sin statskassa på kapitalmarknaderna. Att finansiera € 150 mdr går inte, det börjar bli allt mer tydligt. Problemet är binärt. Kan man inte lösa detta på ett övertygande sätt så är vi snart tillbaks till kris igen!

Ebberöds bank:

Inflationen i Euroområdet var högre än väntat i september. Enligt Eurostat steg inflationen till 2,7 % från 2,6 % i augusti. Spaniens centralbankschef Luis Maria Linde uppmanar regeringen att noga överväga konsekvenserna innan de fattar beslut om att höja pensioner i linje med inflationstakten i november. Igår sade Spaniens centralbankschef vidare att regeringen måste väga in konsekvensen för budgetunderskotten i år och kommande år om man går vidare och fattar beslut om att höja pensioner i linje med inflationstakten.

Risken är därför stor att att man inte kommer uppfylla målet om ett budgetunderskott på 6,3 % i år sade han och hänvisade till regeringens mål för årets budgetunderskott. Spanien har det senaste året fått revidera upp sitt budgetunderskott två gånger. Att man inte skulle klara av ECB:s krav på på 4,3 % stod det klart redan i början av året. Därefter fick man klart med ett budgetunderskott på 5,7 % som nu av allt att döma kommer att hamna på 6,3 % istället (-8,7 % 2011) och det är här det börjar bli intressant.

Spaniens budgetminister konstaterade nämligen förra veckan att lagen som förpliktigar regeringen att kompensera pensionärerna för minskad köpkraft på grund av inflation fortsatt gäller och enligt centralbankschefen väntas Spaniens inflationstakt ligga på 3,5 % i november. Kostnaderna för att kompensera pensionärerna beräknas då till € 3 mdr.

Sverige har lånat ut 100 mdr SEK till IMF till 0,1 % ränta. Låt oss leka med tanken att dessa pengar lånas ut till Spanien där man har en inflation på 3,5 % det ger en negativ realränta på 3,4 %, Skattebetalarna förlorar alltså 3,4 mdr SEK årligen på denna affär. Efter fem år med en inflation på ca 3,5 % har ca 17 mdr SEK inflaterats bort.

Därefter väljer Tyskland att lämna Euroområdet eller så lämnar Spanien eller alla länderna i periferin med motiveringen att man inte kan åsamka folket fler åtstramningar eller så spricker länderna upp internt och ingen vill ta ansvar för skulderna som togs tidigare och IMF har ingen att förhandla med. Missnöjet i Katalonien med centralregeringen i Madrid växer onekligen dag för dag.

Finansminister Anders Borg har sagt att vi ska ”ställa tuffa krav på dem som får ta del av de svenska pengarna”. Men enligt IMF kan Sverige varken påverka vem som får lånen eller till vilka villkor det lånas ut. Sverige har alltså inget som helst inflytande över villkoren för lånen eller till vem man lånar ut pengarna!

Hur Anders Borg skall kunna påverka den spanska eller den grekiska finanspolitiken och hur stora utbetalningarna på deras pensioner blir om de är indexreglerade eller inte det övergår helt min förståelse. Det här kan mycket väl ta en ände med förskräckelse för de svenska skattebetarna!

/P-O L/

Comments are closed.