Karen Hudes

En tidigare medarbetare vid Världsbanken, Karen Hudes, menar på att det globala finanssystemet domineras av en liten grupp korrumperade, makthungriga personer centrerade kring det privatägda amerikanska Federal Reserve. Gruppen har även goda förbindelser inom media och kommunikation. I en intervju med The New American sade Hudes att när hon försökte slå larm om flera problem vid Världsbanken fick hon sparken. Tillsammans med flera kolleger är nu Hudes fast besluten att avslöja korruptionen och få slut på maktmissbruket.

Hudes citerar en schweizisk studie publicerad 2011 i PLoS ONE journal om nätverk av globala företag och deras kontroll. Hudes påpekar att en liten entitet – främst bestående av finansiella institutioner och särskilt centralbanker – utövar ett enormt inflytande på den globala ekonomin bakom kulisserna. Vad som verkligen händer är att världens resurser domineras av denna grupp men att man även lyckats få en dominerande ställning inom media men Hudes.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0025995#s3

Enligt studien PloS ONE, som presenterade den första stora globala undersökningen av ägandets arkitektur i den internationella ekonomin bildar transnationella företag en slags struktur som utgår från ett fåtal större företag men som har förgreningar vida omkring. En stor del av kontrollen utgår från en liten tätt sammansvetsad kärna av finansiella institutioner och aktörer. Forskarna beskrev kärnan som en ekonomisk ”super-enhet” vilket borde väcka frågor hos beslutsfattare.

Hudes, är jurist och tillbringade nästan två decennier på Världsbankens juridiska avdelning. Hon har observerat intriger på nära håll. Karen Hudes menar att vi har att göra med något som närmast kan kallas ”state capture”, där samhällsorganen tillsätts av en grupp som är korrupt. Grundpelarna i det amerikanska styrelseskiktet eller åtminstone en av dem är närmast dysfunktionell i sin funktion pga ”state capture”.

I hjärtat av nätverket är 147 finansiella institutioner och centralbanker – särskilt Federal Reserve, som skapades av kongressen men som i huvudsak ägs av en kartell privata banker. Det handlar om hur det internationella finansiella systemet i hemlighet manipuleras av, mestadels centralbanker. Karen Hudes menar på att detta är ett maktövertagande.

FED i synnerhet är i centrum både som beslutsfattare och tillsynsorgan vilket omfattar både den amerikanska regeringen och Fed´s egna tjänstemän. Centralbankerna har också manipulerat guldpriset enligt Hudes. Även Världsbankens finansiella rapporter innehåller felaktigheter kopplade till den amerikanska centralbanken som Hudes försökt att exponera.

Den grupp som man pratar om i Zürich studien – är Federal Reserve. FED dominerar i hemlighet världsekonomin med hemliga samverkande företag, direktorat, och terroriserar någon som lyckats lista ut att de har någon form av roll. Man tillsätter folk som är villiga att spela det servila spelet på mycket viktiga positioner med insyn och får därigenom möjlighet att påverka alla delar av beslutskedjan.

Den skygga men oerhört inflytelserika Bank for International Settlements (BIS) fungerar som ”klubben” för dessa centralbanker menar Hudes. Vad händer när människor upptäcker att de inte kommer att få ränta på sitt kapital. Vad händer när de upptäcker hur mycket de olika räddningsaktionerna kostat? Hur de har berikat sig utomordentligt samt hur de har tagit skattebetalarnas pengar i olika steg för att täcka sina egna dåliga positioner frågar sig Hudes.

Karen Hudes menar också att ett nätverket av centralbanker – för att hålla fast vid sina pappersvalutor har intervenerat på marknaden för ädelmetaller. En misstanke som delas av många analytiker men även höga regeringstjänstemän i olika länder. Ryssland och Sydafrika meddelade bara för två månader sedan att man inte var nöjd med prissättningen av PGM (Platina Group Metals). Då dessa två länder står för mellan 80 – 90 % av världens produktion av PGM så har man för avsikt att bilda en egen handelsplats för dessa metaller.

http://www.iii.co.uk/articles/83668/south-africa-russia-bloc-could-hike-platinum-prices

Hudes menar även på att den ekonomiska makten har lyckats infiltrera båda sidor, så man kommer att finna folk som försöker bekämpa korruptionen men som bara är där för att sprida desinformation och upptar en plats för att någon riktig insyn inte skall vara möjlig att utöva. Bart Chilton ordföranden för CFTC som är tänkt att reglera option och futures handeln på COMEX är en person som utsatts för mycket kritik för att han tillåtit JP Morg att inneha den stora korta position i silver som man har haft i nästan fyra år nu. Utredningen mot JP Morg var enligt många en ren fars. JP Morg har idag tillsammans med tre andra aktörer nakenblankat (gott kort) nästan 90 dagars produktion av silver, allt för att pressa ner priset.

Naturligtvis är korruption på högsta nivå i regeringen och näringslivet inget nytt fenomen. Georgetown University historikern och professor Carroll Quigley, som tjänstgjorde som president Bill Clintons mentor beskrev det mycket väl i sin bok Tragedy and Hope från 1966.

”Den makt som finansiell kapitalism efterstävar har ett långtgående mål dvs ingenting mindre än att skapa ett världsomspännande system för finansiell kontroll genom privata intressenter för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet”, skrev professor Quigley. Systemen var tänkta att kontrolleras på ett närmast feodalt sätt av centralbankerna i världen som agerar i samförstånd med hemliga avtal som kommer till på frekventa privata möten och konferenser. Spjutspetsen i systemet är BIS i Basel, en privat bank som ägs och kontrolleras av världens centralbanker som själva var tänkta att fungera efter amerikansk modell.

Dock har BIS men framförallt FED idag en rejäl uppförsbacke. FED är i praktiken insolvent med en ”leverage” på 60:1.

Hudes är övertygad om att nätverket kommer att exponeras och utsätts för rättsstaten som då kommer stoppa denna hemliga korruption. När det händer kommer ädelmetaller återigen att spela en viktig roll för att införa disciplin i det monetära systemet. Rättsstaten skulle återställas och allmänheten kommer att kräva en ordentligt fungerande transparent press för att hålla sig informerad och slippa desinformation menar Hudes.

Karen Hudes vill att man rensar upp i det finansiella systemet, där det går. Att vi får en annan typ av internationellt finansiellt system. En ny sorts värld där folk vet vad som händer – inga fler avtal bakom ryggen på våra folkvalda och myndigheter eller andra regulatorer. En annan typ av media, transparent där man inte har för avsikt att dominerade och kontrollera.

/P-O L/

Comments are closed.