Portugal nästa (igen)?

28 Jan 2012

Portugal skulle idag behöva 5 % överskott i de offentliga finanserna, vid en tillväxt på ca 2 % med en räntenivå för upplåningen på ca 4 % vilket är 11,5 procentenheter lägre än de toppnoteringar på 10-årsräntan som vi såg i i fredags (vecka 4, 2012) och detta bara för att stabilisera skuldkvoten.

Det skulle krävas nedskärningar i de offentliga utgifterna eller skattehöjningar motsvarande nästan 30 % av BNP – och detta måste då göras utan att tillväxttakten avtar för då ökar skuldkvoten av sig självt.

Devalvering är den väg ut som länder i liknande situationer brukar använda sig av, exempelvis Sverige i början av 90-talet, något som IMF vanligen också rekommenderar och gjorde för Lettlands del innan Sverige ingrep för att rädda sina storbanker.

Portugal skulle alltså behöva skapa ett överskott i sina statsfinanser på ca 6-7 % av BNP för att kunna betala av och bringa ner skulden till under 70 % men det skulle ändå ta mer än 25 år.

Att hålla finanspolitiken ”kort” under dessa omständigheter utan penning och valutapolitisk stimulans kommer att misslyckas eftersom det bygger på EU:s önsketänkande att högt skuldsatta länder kan återvinna konkurrenskraften inom EMU mot noll-inflations länder som Tyskland, vilket bara är ett önsketänkande och kommer att så förbli. En sådan strategi kommer bara att driva dem i en skuld-deflations spiral.

EMU:s arkitekter varnades i början av 90-talet för att den monetära unionen skulle vara ogenomförbar som den konstruerats. Romano Prodi har senare medgivit att, ”Euron kommer att tvinga oss att införa nya ekonomisk-politiska instrument, en dag kommer det att finnas en kris och nya instrument kommer då att skapas”.

Vi har snart kommit till vägs ände vad gäller även Portugal som med all sannolikhet behöver ett 2:a räddningspaket. Frågan om man kan få igenom ännu ett paket med avskrivningar som portugiserna behöver för att kunna ta sig ur sin skuldkris är egentligen helt upp till Berlin.

Portugals skuldkvot är ohållbar. Det är den enda möjliga slutsatsen då landet omöjligen kan uppnå ett primärt överskott om 5 % eller mer i sina statsfinanser.

Frågan är vad den utlösande faktorn kommer att bli? När det finns ett beslut om Grekland kommer nog marknaden och inse att Portugal är i samma position som Grekland var för ett år sedan.

Räntorna på Portugals femåriga statsobligationer steg kraftigt förra veckan (vecka 4, 2012) till nästan 19 %, vilket återspeglar oron för att landet kommer att behöva ett andra räddningspaket (treåringen stack iväg till 21 %).

Det verkar ju dessutom som Portugal är den enda EMU medlemmen som inte fått se räntorna sjunka sedan ECB översvämningen (med billiga 3-åriga lån).

Vad händer om Italien och Spanien smittas efter detta? Kan man innesluta den ekonomisk krisen så att den inte får förödande konsekvenser för resten av Europa? Vad kommer det att kosta att vaccinera Italien och Spanien så att inte dessa länder ”smittas”? Hela Euro-zonen har att refinansiera ca € 2.700 mdr i år.

Hur mycket är EU:s olika förkortningar beredda att absorbera på olika statsobligationer innan man inser det hopplösa? Även här står svaret naturligtvis att finna i Berlin.

Så frågan är om förbundskansler Merkel menar vad hon sade om att Tyskland inte skulle ge några ytterligare pengar. Alla förslag om att tyska skattebetalare skulle ta ännu en förlust skulle förmodligen orsaka en storm i förbundsdagen.

”Kånkar” Grekland och den portugisiska ekonomin tippar ned i rejäl lågkonjunktur, hur skall man då kunna ta sig tillbaks till tillväxt? En nedgradering är dessutom säkert att vänta!

Detta kommer vidare att innebära att de (fonder) som håller portugisiska papper kanske måste sälja och ytterligare en nedgradering till ger inte mycket kvar att gå på. Det är exakt vad som hände i Grekland!

Det hela blir inte lättare av ECB:s agerande. Om ECB inte är beredda att acceptera en ”haircut” på den grekiska skulden, kommer man ju att inte heller att acceptera en ”haircut” på den portugisiska skulden. En större del av de portugisiska statsobligationerna än de Grekiska är dessutom utgivna under ”Engelsk lag” och man kan inte lagstifta om en nivå för avskrivningar för dessa utan tvingas till med all säkerhet till förhandlings bordet. Ännu värre blir det i händelse av en portugisisk exit från Euron.

Då skulle det vara mycket svårare för den portugisiska regeringen att ändra valutaenheten på de Euro-obligationer man emitterat ut under ”Engelsk lag” än de enligt ”portugisisk lagstiftning”. Dessa skulle förmodligen fortsatt vara utställda i Euro och hänga som en kvarnsten runt halsen när de nya lokala valutan brakar ner i källaren och stämningarna i London bara haglar in.

Enligt IMF toppar Portugals statsskuld på strax under 120 % av BNP nästa år. Men den sammantagna skuldsättningen (offentliga, hushållens samt företagens) är över 350 % (Sveriges totala skuldsättning är ca 450 % av BNP, 3:e högst i världen men mer om det en annan gång), vilket är mycket värre än i Grekland. Detta samtidigt som den portugisiska industrin fått svårt att refinansiera sig på den öppna marknaden och behöver stöd den också. Det saknas nästan € 30 mdr i år.

Till detta skall läggas ett underskott i bytesbalansen på nästan 8 %. Därav problemen de privata företagen har med att refinansiera sig på den öppna marknaden. Detta sammantaget gör det mycket svårt att inte se Portugal som nästa kandidat att stå inför massiva nedskrivningar och ett nytt 2:a räddningspaket. Eller så blir det med Portugal som Euron imploderar!?

/P-O L/