Schumpeter

14 Sept 2011

Joseph Alois Schumpeter, född 8 februari 1883 i kejsardömet Österrike-Ungern, död 8 januari 1950, var en nationalekonom som främst blivit känd för sina studier av ekonomisk utveckling. För Schumpeter var entreprenören den fundamentala faktorn bakom den industriella revolutionens utveckling. Hans definition av entreprenörskapet är någon som genomför nya kombinationer och innovationer av en redan existerande produkt.

Han kom även att göra sig känd som den som introducerade konjunkturcykler av olika längd för den större allmänheten genom att presentera Nikolai Kondratievs arbeten i Business Cycles (1939).