Spanien, forts

26 maj 2012

På fredags kvällen (25/5 2012) meddelade Bankia att man hade bett staten om ytterligare € 19 mdr. Spaniens finansminister har tidigare sagt att regeringen skulle ställa upp med de medel som behövs för att stabilisera Bankia (har redan har fått € 4,5 miljarder i ett tidigare räddningspaket).

Bankia visade upp en förlust om € 2.97 mdr för 2011 efter omvärdering av sina tillgångar (banken hade tidigare rapporterat en vinst på € 309 milj). Standard & Poors kapade i ett slag två steg i Bankias kreditbetyg och man åkte ner till skräpstatus som en del av en ny bedömning av hela sektorn. Det följde på en liknande sänkning från Moodys förra veckan. Bankia ägs efter detta till 90 % av den spanska staten och kan i allt väsentligt sägas ha gått omkull då de sista 10 % är frågan om rent ”tekniska nyckeltal” (bankias aktie kollapsade tidigare under veckan och handelstoppades).

Den spanska 10-åringen steg också 15 punkter under fredagen till 6.26 % (v. 21 2012). Redan på onsdagen hade Rajoy beklagat sig över de ”olika finansieringsförhållanden” som råder inom euro-gruppen och förespråkade gemensamma euro-obligationer som skulle ”skydda svagare länder från marknadsspekulation” vilket naturligtvis är ett utslag av det omöjliga i att fortsätta refinansiera sig på dessa nivåer. Rajoy menade vidare på att ECB borde stödköpa spanska papper.

Det har framkommit under den gångna veckan att de spanska regionerna måste refinansiera € 13 mdr i år. Långt mer än tidigare planerade € 8 mdr (den aggregerade skulden för alla regionerna är € 36 mdr). Katalonien som representerar en femtedel av den spanska ekonomin och är den mest skuldsatta med € 13,5 mdr lät under torsdagen meddela att man behöver hjälp med finansieringen av den spanska staten. Enligt egen utsago står man inför likviditetsproblem redan mot slutet av innevarande månad (maj 2012).

Katalonien skulle ha fått ner sitt underskott i fjol till 1,3 % av BNP, men det har man misslyckats med fast man har sänkt den offentliga sektorns löner och infört nya skatter så kämpar man fortfarande med ett underskott på ca 1,5 % vilket är ett tecken på skulddeflations spiralens elände i spåren av en interndevalvering med en fast växelkurs. Utan penning och valutapolitisk stimulans är det mycket svårt att återfå konkurrenskraften inom EMU mot låginflations länder som Tyskland och Finland.

Katalonien är den största men också den och mest skuldsatta regionen i Spanien, och förmodligen den region som slutligen kommer att fälla avgörandet. Blir det framgång eller misslyckande för Rajoy regeringens ansträngningar att få rätt på Spaniens regionala finanser?

Spaniens två stora problem är de regionala regeringarna och deras underskott samt kostnaden för att rekapitalisera sina banker, vilket inte är gjort i en handvändning. Att fastställa omfattningen av osäkra fordringar i bankernas balansräkningar och hur mycket eget kapital de behöver är kanske de minst svåra. Att få de många gånger starkt autonoma regionerna att skära i sina budgetunderskott kan vara ett större problem.

Att döma av de senaste uppgifterna från euro-områdets gränsöverskridande betalningssystem, Target 2 så tilltar kapitalflykten från Spanien. Visst det är bara en indikator på kapitalrörelser inom systemet. Men det visar att saldot för Spaniens centralbank är negativt med € 284 mdr. En konsekvens av att företag och privatpersoner tar ut pengar ur landet och sätter in dem någonstans, säkrare. Saldot för Bundesbank var positivt med € 645 mdr!

Spanska insättare tar ut sina pengar och placerar dem i en ”säker” tysk bank. Det finns inget säkert att investera i, så den tyska banken placerar de insatta pengarna hos Bundesbank som sedan placerar dem hos ECB, som i sin tur lånar tillbaks dem till den ursprungliga spanska banken som kämpar med finansieringen på grund av kapitalflykten. Resultatet blir en massiv ackumulering av den Tyska centralbanken med fordringar på Spanien (och Italien samt de andra länderna i periferin).

/P-O L/